ویزا هند

نمونه ویزای اخذ شده

 


 
توریستی یکبار ورود

قیمت
ویزای توریستی لیبل 
120 $

لیبل: این ویزا در بازه 3 ماهه ، یکبار اجازه ورود و یکماه اجازه اقامت دارد. برای انگشت نگاری حضور مسافر در کارگزاری الزامی میباشد.

مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 5*5 ،کپی شناسنامه و تکمیل فرم ، در صورت سابقه سفر به هند ارائه آخرین ویزا مسافر الزامیست،مدت آماده شدن این ویزا 7 تا 10 روز کاری میباشد. 


 
توریستی یک ماهه الکترونیک

قیمت
ویزای توریستی یکماهه 
33 $

الکترونیک: این ویزا از تاریخ اعلام مسافر یکماه اعتبار دارد و از تاریخی که اولین مهر ورود مسافر در پاسپورت خورده میشود 30 روز اجازه اقامت دارد و در این بازه زمانی میتواند 2 بار ورود داشته باشد.
مدت زمان آماده شدن این ویزا 5 روز کاری میباشد.
مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، عکس 4*6 ، تکمیل فرم اطلاعات شخصی در صورت سابقه سفر به هند اسکن اخرین ویزا.


 
توریستی مولتی یکساله الکترونیک

قیمت
ویزای توریستی مولتی
 یکساله 50 $

الکترونیک: در این ویزا مسافر در بازه یکساله به دفعات اجازه ورود دارد و در هر ورود 90 روز اجازه اقامت دارد
مدت زمان آماده شدن این ویزا 5 روز کاری میباشد. 
مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، عکس 4*6 ، تکمیل فرم اطلاعات شخصی در صورت سابقه سفر به هند اسکن اخرین ویزا.


 
توریستی مولتی 5 ساله الکترونیک

قیمت
ویزای توریستی مولتی
5 ساله  90 $
الکترونیک: در این ویزا مسافر در بازه 5 ساله به دفعات اجازه ورود دارد و در هر ورود 90 روز اجازه اقامت دارد
مدت زمان آماده شدن این ویزا 5 روز کاری میباشد.
مدارک لازم :اسکن پاسپورت ، عکس 4*6 ، تکمیل فرم اطلاعات شخصی در صورت سابقه سفر به هند اسکن اخرین ویزا


 
فرم تکمیل مشخصات فردی
رزرواسیون آنلاین
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق