ویزا قرقیزستان

ویزای توریستی لیبل

قیمت
ویزای توریستی یکبار ورود عادی 65 $
ویزای توریستی یکبار ورود فوری 105$
ویزای توریستی دوبار ورود عادی 75$
ویزای توریستی دوبار ورود فوری 155$

این ویزا طبق واچر بلیط مسافر (نهایتا 30 روزه) صادر میشود.
*مدت زمان آماده شدن ویزای عادی 10روزکاری می باشد.
*مدت زمان آماده شدن ویزای فوری 3 روزکاری می باشد.

مدارک لازم : اصل پاسپورت ، 2 قطعه عکس 4*3 ، تاریخ سفر ، تکمیل فرم مشخصات فردی.
 
ویزای توریستی الکترونیک

قیمت
یک ماهه یکبار ورود 50 $
یک ماهه دوبار ورود 75 $
سه ماهه یکبار ورود 60 $
الکترونیک : در این نوع ویزا مسافر از روز اعلام ، 30 روز اجازه اقامت دارد .این ویزا به سه صورت یکماهه یکبار ورود ، 1 ماهه دوبار ورود ، 3 ماهه یکبار ورود(با حداکثر 90روز اقامت) صادر میگردد.
مدت آماده شدن این ویزا  7 تا 10 روز کاری زمان میبرد.

مدارک لازم :  پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6  ،تکمیل فرم مشخصات فردی. 
ویزای تجاری الکترونیک


قیمت
یک ماهه یکبار ورود 70 $
یک ماهه مولتی ورود 80 $
سه ماهه یکبار ورود 85 $
الکترونیک : در این نوع ویزا مسافر از روز اعلام ، 30 روز اجازه اقامت دارد .این ویزا به سه صورت 1 ماهه یکبار ورود ، 1 ماهه مولتی ، 3 ماهه یکبار ورود(با حداکثر 90 روز اقامت) صادر میگردد.
مدت آماده شدن این ویزا  7 تا 10 روز کاری زمان میبرد.
مدارک لازم :  پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6  ،تکمیل فرم مشخصات فردی.

  • برای ارائه ویزای تجاری جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار و یا دعوت نامه از شرکتی در قرقیزستان الزامی است. 
فرم تکمیل مشخصات فردی
رزرواسیون آنلاین
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق