ویزا سنگاپور

نمونه ویزای اخذ شده

 


 
ویزای توریستی الکترونیک

قیمت
توریستی الکترونیک 
دوبار ورود 65 $
این ویزا در حال حاضر به صورت الکترونیک صادر میگردد . 2 ماه اعتبار دارد و 2 بار اجازه ورود و در هر ورود 14 روز اجازه اقامت دارد.
 جهت اخذ ویزای  کار سنگاپور یا تمدید ویزا، شخص متقاضی باید با  به همراه داشتن  اصل گذرنامه به اداره مهاجرت سنگاپور در خود کشور سنگاپور مراجعه نماید.
مدارک لازم : اسکن پاسپورت امضا شده ، اسکن عکس 4*6 جدید و تکمیل فرم اطلاعات شخصی


 
فرم تکمیل مشخصات فردی
رزرواسیون آنلاین
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق