ویزا روسیه

نمونه ویزای اخذ شده

 


 
ویزای توریستی عادی

قیمت
توریستی عادی(12روزه) 120$
توریستی عادی(8روزه) 130$

ویزای توریستی روسیه فاقد اعتبار و اقامت حداکثری 1 ماه صادر میگردد که بنا بر تاریخ بلیط و هتل مسافر از طرف سفارت صادر میگردد
در صورتی که بعد از اخذ ویزا در پرواز و یا اقامت در هتل مسافر تغییری وجود داشته باشد باید در بازه زمانی ویزا اخذ شده تردد صورت گیرد در غیر اینصورت شرایط به وجود آمده به عهده مسافر میباشد.
مدت آماده شدن این ویزا 8 الی 12 روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، واچر بلیط ، تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای توریستی فوری

قیمت
توریستی فوری(5روزه) 200$
توریستی فوری(3روزه) 210$

ویزای توریستی روسیه فاقد اعتبار و اقامت حداکثری 1 ماه صادر میگردد که بنا بر تاریخ بلیط و هتل مسافر از طرف سفارت صادر میگردد
در صورتی که بعد از اخذ ویزا در پرواز و یا اقامت در هتل مسافر تغییری وجود داشته باشد باید در بازه زمانی ویزا اخذ شده تردد صورت گیرد در غیر اینصورت شرایط به وجود آمده به عهده مسافر میباشد.
مدت آماده شدن این ویزا 3 تا 5 روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، واچر بلیط ، تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای تجاری عادی (یکماهه)

قیمت
تجاری عادی 150$

 این ویزا دارای یکماه اقامت می باشد .
مدت آماده شدن این ویزا 15روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای تجاری فوری (یکماهه)

قیمت
تجاری فوری 250$


این ویزا دارای یکماه اقامت میباشد
مدت آماده شدن این ویزا 8 روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای تجاری 3 ماهه یکبارورود عادی

قیمت
تجاری سینگل عادی 190$

این ویزا دارای 3 ماه اعتبار یکبار اجازه ورود و یکماه اقامت می باشد.
مدت آماده شدن این ویزا 15روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای تجاری 3 ماهه یکبارورود فوری

قیمت
تجاری سینگل فوری 270$

این ویزا دارای 3 ماه اعتبار یکبار اجازه ورود و یکماه اقامت می باشد.
مدت آماده شدن این ویزا 8 روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای تجاری 3 ماه دوبار ورود عادی

قیمت
تجاری دبل عادی 250$

اعتبار این ویزا 3 ماه می باشد ،در این بازه زمانی مسافر می تواند 2 بار ورود و در هر ورود یکماه اقامت داشته باشد.
مدت آماده شدن این ویزا 25روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای تجاری 3 ماه دوبار ورود فوری

قیمت
تجاری دبل فوری 380$
اعتبار این ویزا 3 ماهه می باشد ،در این بازه زمانی مسافر می تواند 2 بار ورود و در هر ورود یکماه اقامت داشته باشد.
مدت آماده شدن این ویزا 8 روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ، تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای تجاری یکساله مولتی عادی

قیمت
تجاری عادی(30 روزه) 420$
تجاری فوری(15 روزه) 660$

مسافر در بازه زمانی یکساله می تواند به دفعات ورود و خروج داشته باشد و در هر ورود یک ماه اجازه اقامت دارد.
مدت آماده شدن این ویزا 15 الی 30 روز کاری می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*3 ،آزمایش HIV ،تکمیل فرم مشخصات مسافر


 
ویزای الکترونیک (8 روزه)

قیمت
الکترونیک 15$
اعتبار این ویزا 30 روزه و از روز ورود 8 روز و 7 شب اجازه اقامت دارد.
مدت آماده شدن این ویزا 3 تا 5 روز کاری می باشد.
*این ویزا مختص به استانهای کالینینگراد و لنینگراد(سن پترزبورگ) می باشد*
اسکن صفحه اول پاسپورت، فایل عکس پرسنلی ،آدرس و تلفن محل اقامت در طول سفر، بیمه مسافرتی، تکمیل فرم ثبت نام در سایت


 
رزرواسیون آنلاین
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق