ویزا بلاروس

نمونه ویزای اخذ شده


 


 
ویزا توریستی 7 روز اقامت


قیمت
توریستی7روز عادی 240 $
توریستی7روز فوری 250 $

ویزای توریستی بلاروس طبق واچر هتل مسافر صادر میشود و بعد از صدور ویزا بلیط واچر مسافر قابل تغییر نیست.
اخذ این ویزا مستلزم خرید هتل میباشد.
 این ویزا به صورت عادی و  فوری قابل اقدام است.
ویزای عادی 7 تا 10 روز کاری و ویزای فوری 3 تا 5 روز کاری زمان میبرد
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 ، تکمیل فرم مشخصات فردی ، ضمانت نامه بانکی(بسته به شرایط مسافر).


 
ویزا توریستی 14 روز اقامت

قیمت
توریستی14روز عادی295 $
توریستی14روز فوری310 $

ویزای توریستی بلاروس طبق واچر هتل مسافر صادر میشود و بعد از صدور ویزا بلیط واچر مسافر قابل تغییر نیست.
اخذ این ویزا مستلزم خرید هتل میباشد.
 این ویزا به صورت عادی و  فوری قابل اقدام است.
ویزای عادی 7 تا 10 روز کاری و ویزای فوری 3 تا 5 روز کاری زمان میبرد
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 ، تکمیل فرم مشخصات فردی ، ضمانت نامه بانکی(بسته به شرایط مسافر).


 
ویزا توریستی 21 روز اقامت

قیمت
توریستی21روز عادی350 $
توریستی21روز فوری370 $

ویزای توریستی بلاروس طبق واچر هتل مسافر صادر میشود و بعد از صدور ویزا بلیط واچر مسافر قابل تغییر نیست.
اخذ این ویزا مستلزم خرید هتل میباشد.
 این ویزا به صورت عادی و  فوری قابل اقدام است.
ویزای عادی 7 تا 10 روز کاری و ویزای فوری 3 تا 5 روز کاری زمان میبرد
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 ، تکمیل فرم مشخصات فردی ، ضمانت نامه بانکی(بسته به شرایط مسافر).


 
ویزا توریستی 1 ماه اقامت

قیمت
توریستی1ماه عادی 400 $
توریستی1ماه فوری 420 $

ویزای توریستی بلاروس طبق واچر هتل مسافر صادر میشود و بعد از صدور ویزا بلیط واچر مسافر قابل تغییر نیست.
اخذ این ویزا مستلزم خرید هتل میباشد.
 این ویزا به صورت عادی و  فوری قابل اقدام است.
ویزای عادی 7 تا 10 روز کاری و ویزای فوری 3 تا 5 روز کاری زمان میبرد
مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 ، تکمیل فرم مشخصات فردی ، ضمانت نامه بانکی(بسته به شرایط مسافر).


 
ویزا های متفرقه بلاروس

برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر
با ما تماس حاصل فرمایید
021-88481066

اخذ ویزا های تجاری ، دانشجویی ، خرید ملک ، ثبت شرکت ، ازدواج 
نیز قابل اقدام است . 

 
فرم تکمیل مشخصات فردی
رزرواسیون آنلاین
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق