ویزا ازبکستان

نمونه ویزای ازبکستان

 


 
ویزای توریستی لیبل


قیمت
ویزای لیبل 60 $

لیبل : اعتبار این ویزا سه ماهه میباشد و در این بازه زمانی 30 روز اجازه اقامت دارد.

مدت آماده شدن این ویزا 4 تا 7 روز کاری میباشد. 

مدارک لازم : پاسپورت ، دو قطعه عکس 4*6 ، تکمیل فرم مشخصات فردی. 
ویزای توریستی الکترونیک


قیمت
ویزای یکبار ورود 32 $
ویزای دوبار ورود 50 $
ویزای مولتی 70 $

الکترونیک : اعتبار این ویزا سه ماهه میباشد و یکماه  اجازه اقامت دارد.
این ویزا شامل یکبار ورود ، دوبار ورود  ، و چندبار ورود (مولتی) توریستی میباشد

مدت آماده شدن این ویزا  7 روز کاری زمان میبرد. 

مدارک لازم : اسکن پاسپورت ، اسکن عکس 4*6  ،تکمیل فرم مشخصات فردی.


 
فرم تکمیل مشخصات فردی
رزرواسیون آنلاین
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق