ویزا شنگن لوح سلیمانی

نمونه ویزای اخذ شده


 


 
ویزای شنگن یک بار ورود


قیمت   
فرانسه+ایتالیا+هلند+اسپانیا
250 €
چک€ 350

           


عادی یک ماه (فرانسه،ایتالیا،هلند،اسپانیا) :
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت
عادی یک ماه (چک):
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت+با دعوتنامه رسمی توریستی
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی میباشد.
نرخ ویزا 1 ماه برای کودک 2-12 سال€200 
نرخ ویزا 1 ماه برای کودک زیر 2 سال€100  


 
ویزای شنگن(مولتی 3ماه و 6ماه)


قیمت     
400 €
 مولتی سه ماه (فرانسه،ایتالیا،هلند،اسپانیا) :
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی میباشد.
نرخ ویزا مولتی برای کودک 2-12 سال€250
نرخ مولتی برای کودک زیر 2 سال€150 


 
ویزای شنگن(مولتی 1ساله تا5ساله)


قیمت   
600 €

  


مولتی یک ساله (فرانسه،ایتالیا،هلند،اسپانیا) :
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی میباشد.
نرخ ویزا مولتی برای کودک 2-12 سال€250
نرخ ویزا مولتی برای کودک زیر 2 سال€150 


 
ویزای تجاری (ویژه مدیران و صاحبان شرکتها)


قیمت   
550 €تجاری ایتالیا:
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+دعوتنامه+هزینه سفارت
توضیحات

خرید پرواز از آژانس لوح سلیمانی الزامی می باشد.
هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر می باشد.
مسئولیت ممنوع الخروجی برعهده مسافر می باشد.
دعوتنامه تک ایتالیا €200


 
فرم مدارک شنگن فرم مشخصات شنگن پکیج شنگن
رزرواسیون آنلاین
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق