ویزا انگلیس لوح سلیمانی

ویزای انگلستان


قیمت و محل انگشت نگاری
آنکارا  
450 $

        

خدمات :
هزینه سفارت 
وقت سفارت
ترانسفر به VAC و به سفارت ایران در آنکارا(برای گرفتن نامه خروج)
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت مشکلات دعوتنامه ( در مورد مسافرانی که دعوتنامه خودشان ارائه میدهند) بر عهده مسافر میباشد


 
مدارک مورد نیاز انگلستان فرم سفارت انگلستان پکیج انگلستان
رزرواسیون آنلاین
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق